`Queremos cuidar a tus animales contigo´

xoves, 18 de maio de 2017

Actualizamos o noso laboratorio

Vimos de estrear un novo equipamento para analítica de sangue (bioquímica, hematoloxía, electrólitos, incluso algunhas hormonas), moderno e da máxima calidade, que nos permite desde agora ofertar con inmediatez unha panoplia de análises moito máis completa e cunha alta fiabilidade. Todo por prestarvos unha atención superior: consultas máis resolutivas, diagnósticos rápidos e precisos, chequeos máis áxiles. Un gran paso adiante en operatividade.

xoves, 4 de maio de 2017

A INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Conseguir conservar no mellor estado posible os riles, que son o principal órgano depurador do organismo, é un dos aspectos máis importantes na medicina preventiva dos cans e gatos de idade avanzada. 
Porque son moitas as mascotas que experimentan unha diminución da súa función renal na segunda metade da súa vida. Como consecuencia, perden capacidade de eliminar toxinas e incluso de compensar axeitadamente a cantidade de minerais e de líquido no seu corpo.
As causas poden ser moitas, pero podemos destacar o papel dun corazón que xa non bombee de xeito competente, o dunha nutrición inadecuada ao longo do tempo ou o dalgunhas infeccións que poden incluso pasar desapercibidas ou estar curadas hai tempo (teñen especial importancia a este respecto aquelas causadas por protozoos, coma a ehrlichiose, a leishmaniose, a piroplasmose...).

É por esto recomendable chequear a función renal de maneira preventiva. Podemos empezar cando nos acercamos á madurez, pero conseguiremos un mellor coñecemento e control da saúde renal da nosa mascota facendo controles regularmente desde nova.

Dentro dos parámetros que podemos valorar para coñecer o estado de saúde dos riles o considerado máis importante é a valoración do nivel de creatinina no soro sanguíneo. Aínda que existen marcadores máis sensibles de dano renal, en Veterinario de Poio entendemos que, como norma xeral, mentres os valores de creatinina permanezan baixos, podemos estar razoablemente tranquilos. Se o nivel é dubidoso ou directamente elevado recomendaremos investigar máis.

A outra primeira proba de chequeo que recomendamos é comprobar o nivel de proteínas nos ouriños. Moitos dos problemas renais significativos causan que se perdan proteínas nos pises (cousa que pode chegar a ser debilitante). Se aparecesen, toca avaliar o cociente proteína/creatinina. Se é baixo, tranquilos polo momento; se é intermedio (0,2-0,4), vixiantes; máis de 0,4 implica unha proteinuria con significado patolóxico, e deberiamos facer unha avaliación analítica completa e deseñar unha estratexia para intentar que eses riles renqueneantes sigan sendo quen de cumprir a súa importante misión, alongando así o tempo en que a nosa mascota poida desfrutar dunha vida en plenitude.

No caso dos gatos maiores, chegados aquí faise obrigado controlarlles a tensión. A hipertensión non controlada é unha silandeira fonte de problemas, e unha alta proporción dos gatos con doenza renal crónica son hipertensos. Publícase que ata o 35% dos gatos xerontes teñen doenza renal crónica.

En moitos casos insuficientemente controlados sucede retención de fósforo, algo que causa unha alteración dos niveis de calcio que provoca o hiperparatiroidismo secundario. Isto pode levar a outras complicacións indesexables, tales coma a calcificación renal ou a osteodistrofia...

Así as cousas, se confirmamos efectivamente que nolas vemos cunha doenza renal crónica, recomendaremos facer un seguimento particularizado de cada caso. Non temos que esperar recobrar a plena funcionalidade, pero normalmente poderemos retardar a aparición de complicacións e dos signos clínicos.

Estes son os principais instrumentos de control dos cales dispomos:

1- dieta que xere o mínimo esforzo renal (restrinxida en proteína, sodio e fósforo; enriquecida con acedos graxos omega-3, fibra e vitamina D...). É preferible facer un cambio gradual. Debemos controlar ademais que o estado nutricional se mantén.

2- correxir as descompensacións: pode ser necesario administrar quelantes do fósforo (se o valor deste elemento se eleva en exceso); sales de potasio (se o valor deste elemento descende en exceso); fluidoterapia en caso de deshidratación...

3- e en caso de proteinuria ou hipertensión, prescribir a medicación adecuada para o seu control.

venres, 7 de abril de 2017

COMO FACEMOS AS ANESTESIAS DAS MASCOTAS

A quen non lle impón a perspectiva dunha anestesia?
Certamente é un procedemento delicado, que en contadas ocasións, aínda que se faga todo ben, pode dar lugar a... ben, a algún tipo de susto. Por isto é obrigatorio, ao igual que nas anestesias de humanos, formalizar o consentimento informado. Agora ben, cun bo protocolo de actuación, o risco é francamente reducido.
É por isto que en Veterinario de Poio vimos de realizar un significativo esforzo nos últimos anos co fin de optimizar os nosos procesos neste aspecto: actuacións coma a realización de estancias formativas con profesionais de referencia a nivel nacional e a adquisición de novos equipamentos permítennos hoxe chegar máis lonxe no noso rol de anestesistas.

Desde hai xa bastante tempo, antes de calquera anestesia xeral programada, en Veterinario de Poio realizamos unha inspección específica de saúde que comporta como mínimo: chequeo físico, electrocardiograma, tensiometría e unha analítica de sangue máis ou menos completa segundo o coñecemento previo que temos do paciente. En animais maduros, ou que por algún motivo opinamos que temos motivos para facelo, realizamos tamén radiografías de tórax, e en determinadas circunstancias podería ser oportuna algunha outra proba, como por exemplo unha ecocardiografía: igual que en persoas nos sorprendería que nos pretendan anestesiar sen realizarnos antes "as probas", pois para nós, nos animais é semellante. A diferencia é que, ás veces, para poderlles facer as probas, sobre todo no caso dos gatos, teñen que estar xa sedados. Pero este non é un gran problema: en Veterinario de Poio temos un equipo de análise de sangue que nos permite obter os datos necesarios en poucos minutos.

Cun coñecemento suficiente do estado dun paciente, case sempre é posible elixir unha anestesia razoablemente segura, incluso en animais de avanzada idade. As excepcións virán sobre todo en caso de mala circulación sanguínea (deshidratación importante, choque) ou de insuficiencias cardíacas ou respiratorias graves. Hai algunha ocasión en que realmente non é prudente pretender anestesiar... 

Pero volvamos a cando si debemos intentalo, que será case sempre: unha precaución que debemos ter antes de calquera anestesia programada será retirar os alimentos algunhas horas antes, e tamén debemos intentar que o animal se presente o máis tranquilo posible. 

Unha clave fundamental para conseguir unha anestesia segura é definir unha combinación ideal de medicamentos que consigan os tres efectos básicos que necesitaremos: analxesia -isto é, evitar a dor-, relaxación e inconsciencia, de maneira adecuada e segura. A esta estratexia é ao que se lle chama anestesia balanceada
De feito, a analxesia normalmente será preventiva, isto é, empézase xa antes do procedemento a realizar, ca administración de medicamentos incluso desde o día anterior, e terminará cando creamos que xa non debe haber estímulo doloroso. Nas ocasións onde a dor pode ser máis difícil de controlar os animais permanecerán cunha combinación de medicamentos intravenosos o tempo necesario.
Xusto antes da anestesia en si, adminístranse uns fármacos cos que se pretende reforzar a analxesia e relaxar o animal: é a premedicación, que tamén nos permite reducir as doses necesarias dos anestésicos. 
O seguinte paso é a inducción anestésica, xerando xa a inconsciencia e a relaxación necesarias. Normalmente, despois manteremos a anestesia por medio de gases (osíxeno e isoflurano), utilizando un equipo de ventilación automática. Durante a anestesia, o noso monitor multiparamétrico permítenos controlar en todo intre os parámetros vitais necesarios (tensión, electrocardiograma, temperatura, concentración de osíxeno no sangue, concentración de anhídrido carbónico no aire espirado...)... e cando se vai terminar a operación frecuentemente tamén adaptaremos a medicación para que a recuperación sexa suave.
O pacente permanecerá nun entorno tranquilo baixo vixilancia ata que se complete a recuperación... non se mandará a casa ata que se recupere plenamente. Na maioría das ocasións, estamos falando de entre 1 e 4 horas... e de finales perfectamente felices!

mércores, 22 de marzo de 2017

CAMPAÑA DE PRIMAVERA: IDENTIFICACIÓN POR MICROCHIP

Non podemos quedarnos de brazos cruzados vendo como aínda hai unha chea de mascotas sen identificar. A lexislación vixente indica que a todo animal que se posúa para desfrutar do seu acompañamento se lle debe implantar o chip, e aínda que concreta que se debe implantar a tódolos cans sen excepcións, realmente deberían levalo tamén os gatos e furóns, e nós opinamos que como mínimo, sobre todo -é de sentido común- débeselle por aos gatos con acceso a exterior.
Recentemente foi actualizada a ferramenta informática do rexistro de animais da Xunta de Galicia, o REGIAC, de maneira que é máis eficaz... pero tamén máis laboriosa de usar, incrementando o tempo que se tarda en cumprimentar cada trámite, o cal fixo que, coherentemente, o prezo das identificacións subise un pouco en moitas clínicas.
Sabemos que algunhas persoas pensan que o prezo do microchip é caro, pero hai que pensar que leva tanto tempo de traballo dun veterinario coma unha consulta sinxela e que comporta ademais uns gastos que fan que esa tarifa sexa a lóxica.
Agora ben, en Veterinario de Poio imos romper unha lanza a favor da identificación daquelas mascotas que aínda non o están. O DESCONTO do 25% que practicamos a traveso dos VETPOIOBONUS a partir da segunda identificación que se realice durante o ano será APLICADO A TÓDALAS INDENTIFICACIÓNS REALIZADAS DURANTE ESTA PRIMAVERA, ca única condición de que se realice algunha outra acción de medicina preventiva (desparasitar, vacinar, esterilizar, limpeza dental, chequeos, probas ou analíticas realizadas no entorno da prevención...). Porque xa sabedes que a prevención é ese importante traballo silencioso que nos vai permitir manexar mellor ou evitar un gran montón de problemas... Nunca deixaremos de insistir en estar con vós para facer unha boa medicina preventiva!

domingo, 19 de marzo de 2017

AGRADECEMENTO... E CAMBIO TEMPORAL NOS HORARIOS!

Para Veterinario de Poio foi un privilexio ter contado no seu equipo coa veterinaria Marta Pastor, e queremos desde aquí darlle as grazas e desexarlle o mellor na súa nova traxectoria vital que agora empezará. Moita sorte Marta!

Para garantir unha óptima prestación dos nosos servizos en tanto non teñamos rodado a nova organización interna da clínica, imos modificar os horarios, que ata novo aviso serán:

Días laborables:

mañáns 9:30 a 13:30 h; tardes 16 a 20 h

Sábados, 10 a 13:30 h

xoves, 16 de marzo de 2017

MELLORAMOS OS NOSOS PLANS DE SAÚDE PREVENTIVACelebramos a chegada da primavera estreando un TEUVET mellorado! Os plans de saúde son un instrumento eficaz para mellorar e prolongar o tempo de vida das nosas mascotas. Agora os populares plans de saúde de Veterinario de Poio son máis completos:
O TEUVET TOTAL nesta renovada versión inclúe a vacinación contra a leishmaniase, e incorporamos o novo TEUVET OK!, no cal incluímos respecto da opción básica unha analítica sanguínea de control, a vacinación contra a tos das canceiras e descontos nas probas diagnósticas que se realicen por prevención (radiografías, ecografías, electrocardiogramas). Tanto o TEUVET OK! coma o TEUVET TOTAL agora  inclúen tódalas desparasitacións que cada mascota necesita, tanto internas coma externas, durante todo o ano: un punto clave na prevención é desparasitar correcta e permanentemente, e desta maneira o voso peludo recibirá puntualmente os antiparasitarios de máxima calidade e eficacia que precise, con garantía de eficacia (se non funcionase ben, administrariamos outro sen cargo). No caso do plan máis sinxelo, agora TEUVET 2.0, teredes un 22% desconto nos antiparasitarios.
Outra vantaxe máis: cos TEUVET OK! e TEUVET TOTAL, en caso de que se realice unha operación por prevención (esterilización, limpeza dental), realizarase un desconto equivalente ao valor da consulta preanestésica.
E coma sempre, tódolos TEUVET inclúen as vacinacións esenciais, a identificación dos cachorros e tódalas consultas con cita previa que se poidan necesitar, coa novidade de que agora se pode fraccionar sen coste o seu pago por trimestres por medio do servizo Aplazos de Abanca

Pregúntanos polos nosos plans de saúde. Seguro que temos un TEUVET un ideal para tí!